Kahjukäsitlus

Kahjude käsitlemine on oluline protsess, et kõiks sujuks võimalikult muretult kõigile osapooltele. Loomulikult on oluline kiiresti ja õiglaselt kahjuhüvitis kätte saada. Oleme toeks ja abistame erinevates olukordades, mida alati ei ole võimalik ette näha.

Auto margist ja teie kindlustusseltsist sõltumata on kahjukäsitluseks kolm võimalust:

TEATA KAHJUST ONLINE

  • KÜLASTA MEIE ESINDUST

Dokumenteerime vigastused, vormistame kahjuteate ja teeme kindlustusele vajalikud pildid ja kalkulatsioonid.

Kindlustusandja otsuse analüüsimine ja arvamuse kujundamine, et tagada õiglane ja tingimustele vastav kahjuhüvitis.

Kahjukäsitlemiseks vajalikud dokumendid:

• sõiduki registreerimistunnistus
• õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
• volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri
• kindlustuspoliis või kindlustusseltsi andmed, kus on sõlmitud kehtiv poliis
• muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

• Täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“.
• Sõiduki registreerimistunnistus
• õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
• Volikiri, kui kasutad sõidukit volitusega
• Liikluskindlustuse poliis
• muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Küsimuste korral võta ühendust:

Tel:+372 6177994
E-post: kahjud.laagri@autohalle.com