Mida teha kui juhtus õnnetus?

Õnnetuse tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.

Helista Häirekeskusesse 112, kui:
• õnnetuses on keegi viga saanud. Kui Sa oskad ja on võimalik, anna kannatanutele esmaabi
• õnnetuses osalenud inimesed ei ole süüdlase osas ühel meelel
• kahjustatud vara omanik ei ole teada, näiteks oled otsa sõitnud liiklusmärgile, aiale või parklas teisele sõidukile
• kahju tekitaja on õnnetuspaigalt lahkunud
• õnnetus tekkis loomale otsasõitmisel või selle vältimisel

Vajalike dokumentide täitmine liiklusõnnetuse korral
Kui liiklusõnnetuses inimesi viga ei ole saanud ja osalised on ühel meelel selles osas, kes õnnetuse põhjustas, tuleb kohapeal õnnetus fikseerida ning osaliste poolt allkirjastada.
Ankeet välja printimiseks „Teade liiklusõnnetusest​"
Elektrooniliselt saate õnnetusest teatada „Teata liiklusõnnetusest"

Kui kumbagi eelmanitud võimalust kuidagi rakendada ei ole võimalik, siis jäädvusta õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjutada paberile:
• juhtumi kirjeldus koos skeemiga
• juhtide ja sõidukite andmed
• kindlustusseltside nimed
• kinnitus, et mõlemad juhid on kirjapanduga nõus

Pärast õnnetuse fikseerimist ning dokumendi allkirjastamist võib sõidukitega sündmuskohalt lahkuda. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu.

Õnnetusejärgne kahjude käsitlemine on oluline protsess, et kõiks sujuks võimalikult muretult kõigile osapooltele.
Oleme toeks ja abistame erinevates olukordades, mida alati ei ole võimalik ette näha.

TEATA KAHJUST ONLINE

KAHJUKÄSITLUS ESINDUSES JA MOBIILNE KAHJUKÄSITLUS

Küsimuste korral võta ühendust:

T: +372 687 7554
24/7 Opel Maanteeabi: +372 697 9191
E-post: kahjud.peetri@autohalle.com